BĄDŹ WSPANIAŁĄ POCHODNIĄ DLA INNYCH

„Wszystko ma źródło w osobistym rozwoju” – to zdanie, jakie wygłosił na konferencji The Global Leadership Summit w Krakowie w 2016r. Piotr Gąsiorowski mocno mnie poruszyło. A mój ulubiony mówca tej konferencji, pochodzący z Indii Jossy Chacko stwierdził, że „wszystko przemija poza zmianą”. Piotr Koźlak CSsR, w książce zatytuowanej "Pragnąć więcej" zacytował myśl Henriego Nouwena:

"Konieczność rozwoju i nieustannego przekraczania siebie dotyczy każdego człowieka i trwa do końca życia, ponieważ swoją podstawę znajduje w samej kondycji ludzkiej, która jest wspólna wszystkim, niezależnie od wyznania, zawodu czy wieku".