Moja podróż w Szkole Liderów

„Nie pytaj co inni mogą zrobić dla Ciebie,  ale zapytaj co Ty sam, z pomocą innych możesz zrobić dla siebie” – Moja osobista podróż w Szkole Liderów.

        20 stycznia 1961 roku nowo zaprzysiężony prezydent Stanów Zjednoczonych John F. Kennedy w czasie swojej mowy inauguracyjnej, powiedział słowa, które na w pamięci i kulturze pozostały aż do dnia dzisiejszego. Brzmiały one tak: „Moi rodacy, nie pytajcie co Wasz kraj może zrobić dla Was, ale co Wy możecie zrobić dla swojego kraju”. Był to jeden z wielu punktów zwrotnych w