Regulamin Szkoły Liderów

Regulamin Szkoły Liderów Metanoia

Regulamin Szkoły Liderów Metanoia , zwanej dalej „Szkołą”, prowadzonej przez
Fundację Aplica przy współpracy ze Wspólnotą Metanoia.

I. Informacje ogólne

Szkołę Liderów Metanoia powołała i prowadzi Fundacja Aplica z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Modrzejowskiej 20.
Szkoła zapewnia kompleksowe i profesjonalne szkolenie o charakterze rozwoju osobistego rozwijające kompetencje liderskie.
Celem Szkoły Liderów jest poszerzenie i zdobycie przez uczestników szkoły kluczowych kompetencji liderskich związanych z prowadzeniem organizacji:  pozarządowych, zespołów, firm, w tym organizacji chrześcijańskich, wspólnot, grup i efektywnego zarządzaniem ich potencjałem.
Jest skierowana do  liderów, członków, pracowników i wolontariuszy działających w obszarze biznesu, NGO,