Co nas wyróżnia

Co nas wyróżniaMETODA
To co nas wyróżnia to sposób przekazywania wiedzy.
W szkole liderów pracujemy głównie metodami warsztatowo-treningowymi, a to oznacza , że wiedza jest przyswajana przez doświadczenie i ćwiczenia. Cykl uczenia przebiega przez : doświadczenie- refleksję-teorię-praktykę.
W ramach szkoleń wykorzystujemy różnorodne formy edukacyjne: zajęcia outdoorowe, gry szkoleniowe i symulacyjne, twórcze eksperymenty, interaktywne metody treningowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach i parach, dialog, ćwiczenia rywalizacyjne,indywidualne prezentacje, odgrywanie ról, gry zespołowe, informacje zwrotne, videotrening.
Niestety jak to napisał kiedyś uczestnik SL -„W tym miejscu nie ukryjesz się za ławką lub laptopem robiąc piękne notatki z