Dlaczego warto

Dlaczego warto wziąć udział?

Ponieważ program cechuje:

Integracja różnych podejść i dziedzin nauki w pracy lidera.
Wyposażenie uczestników szkolenia w solidną wiedzę m.in. z zakresu komunikacji, procesów grupowych, analizy potrzeb, konstruowania celów, wytyczania wizji i kierunku rozwoju.
Przełożenie wiedzy teoretycznej na praktyczne umiejętności w pracy z osobami i grupami osób. Ćwiczenie i poszerzanie własnego warsztatu liderskiego.
Pomoc przy wglądzie we własne procesy psychiczne, komunikowanie się w relacjach interpersonalnych.
Wysokie doświadczenie i kwalifikacje osób realizujących program. Solidne podstawy teoretyczne zbudowane na praktycznym doświadczeniu.
Współpraca z doświadczonymi trenerami, coachami.
Nastawienie programu na wyposażenie uczestników w konkretne umiejętności praktyczne potrzebne w