Szkoła Liderów

Szkoła Liderów

Szkoła Liderów jest 14 miesięcznym cyklem szkoleniowym skierowanym do osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje liderskie. Szkoła liderów składa się z 12 zjazdów o charakterze weekendowym (piątek , sobota) i dodatkowych dwóch zjazdów 4 dniowych.  To praktyczny warsztat umiejętności liderskich połączony z dużą dawką wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w roli lidera. Podczas Szkoły liderów wspieramy każdego lidera w jego procesie rozwoju. Potencjalni i obecni liderzy otrzymują narzędzia i wiedzę , by jeszcze skuteczniej wywierać wpływ i zmieniać otaczającą rzeczywistość.
W trakcie rocznego procesu szkoleniowego, każdy uczestnik ma również okazję uzyskać