W praktyce (cena i czas trwania)

Jak to wygląda w praktyce?

Uczestnicy Szkoły Liderów biorą udział w 12 zjazdach szkoleniowych, które odbywają się od piątku do soboty. Dodatkowo dwa razy w roku odbywają się zjazdy 4 dniowe o bardziej intensywnym charakterze. Każdy warsztat poświęcony jest innym zagadnieniom, związanym z kluczowymi dla liderów kompetencjami. Dopełnieniem warsztatów szkoleniowych są indywidualne spotkania z mentorskie i coachingowe umożliwiające asymilację treści zdobywanych na zajęciach, jak również pracę nad własnymi ograniczeniami i zasobami. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów i coachów.
W ramach szkoleń wykorzystujemy różnorodne formy edukacyjne: zajęcia outdoorowe, gry szkoleniowe i