Tematyka zajęć Szkoły Liderów

Tematyka zajęć Szkoły Liderów

 • Trening otwarcia przygotowujący do efektywnego uczenia się w grupie
 • Kim jest lider – kompetencja, wiedza, umiejętności, charakter
 • Komunikacja w pracy lidera:
  – modele komunikacji
  – etyka komunikacji
  – bariery komunikacyjne
 • Asertywność lidera
 • Analiza transakcyjna
 • Proces grupowy:
  – Trudne sytuacje w grupie
  – Konflikt grupowy- rozwiązywanie konfliktów
  – Dynamika grupy
  – Etapy tworzenia i rozwoju grupy
  – Struktura grupy i normy
 • Autoprezentacja w pracy lidera:
  – Gramatyka języka ciała
  – Wystąpienia publiczne
  – Prezentacja
 • Analiza potrzeb:
  – Wyznaczanie celów
  – Wizja i misja organizacji
  – diagnozowanie luk i braków kompetencyjnych