Trening terapeutyczny Gestalt

Trening rozwoju osobistego

Trening terapeutyczny Gestalt zwany też treningiem rozwoju osobistego jest intensywnym doświadczeniem grupowym o charakterze terapeutycznym,  w trakcie którego uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, poznając siebie- swoje zasoby i ograniczenia.

Ma zarówno charakter treningu interpersonalnego jak i  pracy nad osobistymi problemami. Trening to głównie pogłębienie świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu. Podczas treningu każdy uczestnik może zadbać o czas na własną pracę nad obszarami które dotyczą aktualnych konfliktów, ograniczeń, problemów. Jest procesem grupowym, charakteryzującym się specyficzną