Feedback, czyli informacja zwrotna jako narzędzie

Sekret przyjmowania informacji zwrotnych polega na otwarciu się na jej wysłuchanie, przyznaniu się przed samym sobą, że można uczyć się na własnych błędach, a nawet porażkach, i, co najważniejsze, chęci uczenia się. Dla własnego dobra warto zadbać o własny rozwój, zwłaszcza w obliczu ciągle zmieniającego się świata.

I. Informacja zwrotna – czym jest?

         Informacje zwrotne docierają do nas codziennie: od przyjaciół, rodziny, kolegów, klientów, szefów, nauczycieli, lekarzy, nieznajomych. Oceniają nas, udzielając coachingu, krytykują za wyniki, osobowość, wygląd.

         Czym w ogóle jest informacja zwrotna?