Droga doskonałego przywództwa. Lider na wzór Jezusa.

 Lider, na wzór Jezusa, to ten, który kładzie swoje życie przed innymi i dla innych. To osoba, która „wystawia” swoje życie po to, by inni mogli wziąć z niego to, co potrzebują. Spoglądając na Jezusa, można łatwo zaobserwować, jak On kładzie swoje życie przed innymi. Jest On stale do dyspozycji swoich uczniów, poświęca im czas na rozmowy, wspólny posiłek, potrafi z nimi świętować i cieszyć się z ich sukcesów ewangelizacyjnych.

  Tekst ten pragnę skierować przede wszystkim do liderów chrześcijańskich. W niniejszym opracowaniu będę chciał skupić naszą