Szkoła Liderów daje możliwość pracy pod fachowymi skrzydłami terapeutów w atmosferze zaufania. Pracuje się na konkretnych narzędziach/ćwiczeniach. Aby zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu tematycznego, jaki jest w SL trzeba ukończyć wiele kursów i szkoleń, a tutaj, w SL mam to wszystko w jednym miejscu i to za niewielkie pieniądze.