METODA UCZNIOSTWA

Przed rozpoczęciem współpracy z Asią spotkaliśmy się w firmie dwukrotnie. Podczas tych spotkań cierpliwie i krok po kroku przedstawiałem jej, o co chodzi w naszych projektach. Na początku przydzielałem Asi małe zadania tak, żeby nabrała pewności siebie i zbudowała swoją pozycję w zespole. (…) Dziś Asia samodzielnie planuje i realizuje kampanie marketingowe kilku dużych marek, podróżując na spotkania z dyrektorami regionalnymi po całej Europie.

1. Jezus i Jego metoda

Jezus Chrystus podczas swojej publicznej działalności głosił Dobrą Nowinę o zbawieniu i budował Królestwo Boże na ziemi. W sposób doskonały wypełnił wolę Ojca