Złote zasady przywództwa

Dzisiaj o kilku ważnych zasadach, które pomogą Ci w byciu bardziej zorientowanym na cel, skutecznym i zintegrowanym przywódcą. Dla wielu ludzi przywództwo kojarzy się z czymś heroicznym, niemożliwym i bardzo wymagającym. Jest w tym częściowa prawda- myślę, że najtrudniejszą sztuką przewodzenia jest przewodzenie sobie samemu. Jednak w niektórych kwestiach są niezbywalne zasady, które jak wierzę pomogą Ci w byciu bardziej skutecznym liderem!

1. Podejmuj wyzwania.

Tak! Właśnie to jest jednym z kluczy do skutecznego przywództwa! Musisz opuścić swój wygodny fotel, swoją strefę bezpieczeństwa i 1wreszcie zrobić ruch. Kiedyś przeczytałem, że nawet najpiękniejszy latawiec nie pofrunie dopóki ty nie rozwiniesz sznurka.  Myślę, że cenne jest to co mówi Bill Hybels: "To co sprawdziło się w naszym przypadku, sprawdzi się również w twoim: nie zdobędziesz wysokich szczytów bez śmiałych posunięć [..]

[...] Inkrementalizm i innowacyjność nie zawsze są najlepszymi kompanami. Zdecyduj się na kilka śmiałych ruchów, albo przestaniesz być liderem szybciej, niż myślisz. Teraz jest twój ruch. "

Niektórzy z Was zapytają: "A co jeśli popełnię błąd i poniosę porażkę?" To świetnie! Przynajmniej się czegoś nauczysz! Najwięksi liderzy zanim odnieśli sukces wiele razy "leżeli na ziemi". Wyciągali wnioski, uczyli się, podejmowali ryzyko i odnosili sukcesy. Nie bój się porażek!

 

2. Inspiruj innych do wspólnej wizji.

Lider to ktoś więcej niż kierownik czy persona z tytułem. To ktoś,  kto głęboko wierzy, że cel który ma osiągnąć ze 2swoim zespołem jest tego warty! Żyje wizją, oddycha nią, zasypia i budzi się z wizją. Jeśli chcesz zatrzymać lidera to zabierz mu wizję- wtedy wyrwiesz mu serce.

Lider to ktoś kto patrzy do przodu, widzi szerzej i więcej, a jednocześnie potrafi zarazić innych wizją, którą Bóg złożył w jego sercu. Będzie sam zainspirowany wizją i będzie inspirował innych. Im bardziej wyraźny obraz przyszłości, tym większa motywacja i zorientowanie na cel. Jeśli cel jest wyraźny i osiągalny wzrasta poczucie możliwości. Małe sukcesy popychają ludzi ku czemuś większemu.

Mądrzy przywódcy rozumieją, że najsilniejszym wyznacznikiem tego, czy ich zwolennicy przyswoją sobie przedstawioną przez nich wizję jest stopień, w jakim przywódca nią żyje.

 

3. Umożliwiaj działanie innym

Tak, tak.. Wielu z Was liderzy myślicie, że jesteście kimś więcej niż jesteście, a wasza omnipotencja sprawia, że nie 3wydobywacie ze swojej organizacji, Kościoła, Wspólnoty potencjału jaki Bóg złożył w tym miejscu. Wykorzystuj potencjał, dopinguj, wzmacniaj, dziel się informacjami, a  z czasem zwiększ swobodę - dzięki temu będziesz mógł widzieć jak ludzie się rozwijają realizując wizję. Oczywiście równie istotne jest to, by szukać tych którzy mają w sobie zasoby. Bill Hybels: "Dopinguj swoich podwładnych, aby rozwijali swoje kompetencje i zawsze mierzyli wysoko, gdy kogoś zapraszają do współpracy. Niech szukają najzdolniejszych, najbardziej doświadczonych i najskuteczniejszych liderów. W ten sposób pomnożycie twórczy potencjał waszej organizacji."

Nie zapominaj, że zaufanie jest jedną z kluczowych wartości dla organizacji - więc twórz ku temu dobre warunki.

 

4. Modeluj drogę- wytyczaj kierunki.

Dobry lider to lider który "wiosłuje razem z zespołem" i jednocześnie nadaje tempo i kierunek w którym 4zmierzamy. Chcesz by ludzie nie byli w stagnacji? To pokazuj przeciwny biegun- innowacyjność, energię w działaniu, aktywność. Chcesz wyjaśnić konflikt i zamieszanie - to stwórz atmosferę zrozumienia, komunikacji i nadaj temu znaczenie. Chcesz pozbyć się skąpstwa - to pokazuj hojność. Widzisz brak szacunku dla ludzi? Promuj kulturę szacunku i sam okazuj  szacunek. Twoje modelowanie powoduje nowe nastawienie do sprawy czy sytuacji, nowe standardy i nowe sposoby działania.
"Przywódcy nie powinni oczekiwać od innych niczego więcej ponad to, do czego sami są gotowi. Nie powinni oczekiwać oddania, kreatywności, wytrwałości czy cierpliwości większej, niż sami prezentują na co dzień.

Jeśli nie możesz powiedzieć swoim zwolennikom „naśladuj mnie” - w literalnym znaczeniu -jesteś w kropce. I to w poważnej." B.Hybells

 

5. Motywuj tych, którzy z Tobą pracują.

Chcesz być dobrym przywódcą to musisz nauczyć się tej trudnej sztuki wzmacniania ludzi , motywowania ich i 5wspierania. I nie chodzi tu "o podkręcanie śruby" by wycisnąć z ludzi jeszcze więcej. Staraj się ich doceniać, honorować i dziękować im za ich pracę. Szczególnie dziękuj wolontariuszom i tym których serca są oddane tej wizji. Jedną z cenniejszych i wzruszających lekcji jakie odbyłem, było wprowadzenie w mojej organizacji "Wieczoru Dziękczynienia", podczas którego rozdajemy nagrody "Gorące serca" dla tych którzy w wyjątkowy sposób przyczynili się do rozwoju organizacji i pracowali realizując wizję. W tym czasie osobiście dziękuję wszystkim wolontariuszom, pracownikom i naprawdę świętujemy sukcesy podsumowując miniony rok.  Zbyt wielu liderów zapomina o tym, jak ważne jest docenienie, zachęta i zauważenie wysiłku ludzi. Wytrawni liderzy wiedzą, że nie wystarczy rozdzielić zadania, nadać funkcje ludziom. Starają się przekazać swoim współpracownikom jak najwięcej DNA organizacji, aby wszyscy wyznawali te same wartości, standardy i tworzyli atmosferę której kształt i początek nadał lider. Kiedy sam lider docenia, motywuje i dziękuje - ta atmosfera udziela się innym. Feedback przestaje być szansą na wypunktowanie a staje się szansą na większy rozwój.

Krzysztof Demczuk