Zarządzanie sobą w czasie

Na początku trzeba zdefiniować czym jest zarządzanie sobą w czasie. Często mylone jest ono jako zarządzanie czasem, które nie istnieje. Nie ma możliwości zarządzania czasem. Gdy mówimy o zarządzaniu czasem odwołujemy się do czynników zewnętrznych, do aspektu niezależnego jakim jest czas. W ten sposób nasz umysł przyswaja informację że zarządzamy czymś czego de facto kontrolować nie możemy, a więc gdy coś mi się nie uda, nie będzie to moją winą. Czynniki leżały poza zasięgiem kontroli i nic nie mogliśmy na to poradzić. W ten sposób siebie usprawiedliwiamy i osłabiamy swoją motywację do realizacji celów