Asertywność i stawianie granic

Asertywność i stawianie granic.
Asertywność to sztuka wyrażania naszych uczuć, myśli i życzeń oraz dbania o przestrzeganie należnych nam praw-bez naruszania praw innych osób. Asertywność to umiejętność,którą można nabyć,a nie cecha osobowości, z którą jedni się rodzą, a drudzy nie. Asertywność jest zachowaniem społecznym, którego można się nauczyć. Nie ma osoby, która byłaby stale asertywna. Ktoś może być asertywny w stosunku do swoich dzieci w jednej sytuacji, a agresywny czy pasywny w innych. Można z łatwością zachowywać się asertywnie wobec swojej rodzinny, ale w kontaktach z obcymi takie zachowanie