BUDOWANIE SILNEGO ZESPOŁU

„Wojen nie wygrywają bohaterowie, ale kompanie bohaterów”        P.R. Polko [1]

„Bo podobnie jak liczne są części jednego ciała, a każda z nich spełnia inne zadania, tak też my liczni stanowimy jedno ciało w Chrystusie, będąc dla siebie nawzajem częściami. Mamy zaś różne dary według danej nam łaski. Ten, kto przewodzi, niech to wykonuje z gorliwością”. Rz 12, 4-6.8b [6]

Grupa ludzi krocząca wytyczoną drogą w wypełnianiu powierzonej misji, gromadząca się dla wspólnej wizji, realizująca ustalone cele, nastawiona na konkretne działanie jest jak jedno ciało, o którym pisał święty Paweł.