Kompetencje lidera

Nasze życie to nieustanna droga, możemy się zmieniać, wzrastać, uczyć. Nabywanie i kształtowanie kompetencji to zadanie na każdy dzień. Od nas zależy, co zrobimy z tym, co Bóg złożył w naszych sercach.

W swojej pracy na temat kompetencji lidera pragnę skupić się na tym, co podczas zgłębiania niniejszej wiedzy było dla mnie najistotniejsze. Chcę pochylić się nad tym, co skłoniło mnie do przemyśleń na temat postawy, jaką powinien prezentować lider, a tym samym do przyjrzenia się mojej własnej postawie, którą prezentuję na co dzień w moim środowisku.