Lepszy Lider – czyli jaki?

 Lepszy Lider - czyli jaki?

Jakie powinno być serce lidera i na czym się skupiać? Aby przewodzić ludziom niezbędna jest gotowość do dzielenia się z nimi swoimi umiejętnościami, wiedzą, czasem czy radą. Wszystko po to, aby kierować się nastawieniem, iż w ludziach jest złożony potencjał, który jako dobrzy liderzy, powinniśmy chcieć zawsze dostrzegać, a ponadto wydobywać we współpracy z nimi.

Na wstępie mojej pracy chcę wyjaśnić kto to jest lider, czym się zajmuje i jaką rolę pełni w grupie czy organizacji. Skupię uwagę na samej osobie, cechach i predyspozycjach lidera. Moje spojrzenie i zrozumienie postaci jako lidera, charakteryzuje osobę stojącą na czele grupy, która posiada umiejętność komunikacji, wypowiadania się wprost, najlepiej z komunikatu JA. Lider nie może być nijaki. Musi na pewno mieć koncepcję i stosowną wiedzę, ale też umieć przedstawiać swoje racje i plany w taki sposób, aby zespół w nie autentycznie wierzył. Musi umieć zarażać energią i mieć w sobie moc, która pozwoli mu, wyróżniać się na tle tłumu i spowoduje, że grupa za nim podąży.

Kolejną ważną cechą, jaką powinien posiadać lider, jest spojrzenie horyzontalne na wiele spraw, tzn. w szerszym aspekcie oraz zdolność podejmowania trudnych wyborów, które wcześniej przedyskutował z zespołem, z którym współpracuje. Ważne jest to, aby lider był częścią zespołu, a nie odwrotnie - lider i osobno zespół.

Wracając jeszcze raz do samego lidera, to przytoczę słowa J. Maxwella, który zwraca uwagę na fakt, że lider ma wiele kapeluszy. Oznacza to wielowątkowość obowiązków i odpowiedzialności, a także elastyczność i zdolność ich zakładania do określonej sytuacji. Lider powinien też posiadać wiedzę kompleksową, nie tylko w wąskiej specjalizacji. Prawdziwy lider to po prostu człowiek – orkiestra: „muszą posiadać wiedzę i umiejętności, które wykraczają poza ich osobiste doświadczenia. Często też są zmuszeni radzić sobie z licznymi zmianami projektów, niedoborem czasu i środków (...) to „syndrom złotej rączki”.

Rola lidera to między innymi reprezentowanie firmy czy organizacji na zewnątrz. To nie tylko wizerunek, choć ten powinien być w przypadku lidera nienaganny. Reprezentowanie to także wystąpienia publiczne i cała masa działań, które mają na celu zwiększenie efektywności swojej organizacji. Skuteczny lider to połączenie charyzmatycznej osobowości, wysokiej kultury osobistej, dobrego wizerunku i umiejętności rozmawiania oraz negocjowania. Na pewno dobry lider nie może też być samotnikiem, powinien być w miarę towarzyski i umieć nawiązywać kontakty z ludźmi. To przydaje się w budowaniu dobrych relacji z załogą, ale też w nawiązywaniu przeróżnych kontaktów.

Teraz chcę przedstawić moje spojrzenie na temat, który został mi powierzony „Lepszy lider-czyli jaki?”. Według mnie to osoba, która odważnie podejmuje dar przywództwa, roztacza wizję, i co ważne, z zaangażowaniem ją realizuje. Śmiało w tym celu podejmuje niosące za tym ryzyko, biorąc pełną odpowiedzialność. Zdecydowanie cechuje się świadomym poświęceniem. Chętnie podejmuje nowe wyzwania, oczekując efektów, by móc się podzielić nimi z innymi. Swoją ochoczą i wytrwałą postawą jest świadectwem i przykładem dla wielu ludzi. Tym właśnie wyróżnia się dobry lider, iż ma wpływ. Nigdy nie pozostając w tyle przy tym, co osiągnął, a wręcz przeciwnie, inspirując się, ile jeszcze pozostało do zrobienia. Najlepszym przykładem jest jego skupienie się na pracy i obowiązkach, by jak najlepiej wykonać to, co zostało mu powierzone. J. Maxwell podsumowuje to słowami: „Skuteczni liderzy więcej wagi przykładają do produkcji niż promocji. Wykonują swoją robotę”.

Prawdziwy heroizm jest niezwykle trzeźwy, pozbawiony teatralności. Nie chodzi o to, aby za wszelką cenę być lepszym od innych, lecz by za wszelką cenę służyć innym.” /Artur Ashe/

Dalsze rozważania poświęcę zagadnieniu, jakie powinno być serce lidera i na czym się skupiać. Występujące pojęcie „służebne przywództwo” jest trafne i moim zdaniem nie ma innego. Aby przewodzić ludziom niezbędna jest gotowość do dzielenia się z nimi swoimi umiejętnościami, wiedzą, czasem czy radą. Wszystko po to, aby kierować się nastawieniem, iż w ludziach jest złożony potencjał, który jako dobrzy liderzy, powinniśmy chcieć zawsze dostrzegać, a ponadto wydobywać we współpracy z nimi.

Jezus jako lider przewodził i służył ludziom. Wiedząc, że potrzebuje zespołu, któremu przekaże dziedzictwo - wybierał, nauczał i inwestował w wybraną grupę ludzi tj. apostołów. Idąc za tym idealnym przykładem, winniśmy jako liderzy inwestować w jednostki, by pomóc im się rozwijać, a tym samym czyniąc z nich uczniów. W efekcie czego, nie tyle kontrolować, co uwalniać do służby.

Dobry lider przekazuje swoją siłę innym. Szuka odpowiednich ludzi i inwestuje w nich do momentu, kiedy może ich uwolnić i pozwolić na poprawę wyników działania. Taki proces nie przebiega gładko. Często bywa chaotyczny i nie podlega kontroli. Im lepszy lider, tym większe zadowolenie czerpie z tego, że członkowie jego zespołu znajdują własne sposoby realizacji różnych spraw. Natomiast w przypadku najlepszych liderów (...) jeśli ktoś z ich ludzi zdoła ich przyćmić - są zachwyceni.”
/J. Maxwell/

Lepszy lider to osoba, która zaczyna budować zespół z pasji i naturalnych predyspozycji. Samoistnie zostaje przywódcą organizacji lub grupy osób. Dodatkowo jest osobą szczerą i pokorną, ale potrafi zaznaczyć swoje zdanie w dyskusjach lub podejmowanych decyzjach.

Lepszy lider to lider asertywny, który nie mówi tylko NIE, lecz wyraża swoje zdanie w sposób zrozumiały, usłyszany i przekonujący, a także wiarygodny. Ponadto potrafi zarządzać swoim czasem i celami. Ustala granice, normy, priorytety, a przy tym dba o ergonomię czasu.

Bycie liderem to znaczy być przywódcą. To nie tylko zarządzanie ludźmi, wydawanie poleceń i rozliczanie, ale także bycie w tym całym sobą. Branie odpowiedzialności za podjęte wspólnie decyzje z całym gronem współpracowników. Aby stać się lepszym liderem należy zacząć od budowania relacji międzyludzkich z zespołem. Bez zbudowania relacji i odpowiedniej komunikacji, nie będziemy mogli się przybliżyć do współpracowników, co spowoduje brak przestrzeni do szczerości i zaufania. Natomiast brak ufności sprawi, że ludzie nie będą chcieli podążać za wizją i misją, jaką ma lider. Dlatego uważam, że swobodna komunikacja i wiarygodność są kolejnym krokiem do bycia lepszym liderem.

Po zbudowaniu wyżej wymienionych cech, dochodzimy do możliwości dedykowania zadań w zespole. Jesteśmy już za etapem poznawania się i posiadamy wiedzę oraz umiejętności przekazywania odpowiedzialności. Możemy wtedy polegać na innych, bo darzymy ich zaufaniem i szczerością. Nie jesteśmy w tym tylko sami. Wiąże się to z umiejętnym delegowanie zadań. Według amerykańskiego biznesmena, założyciela firmy Microsoft, to właśnie cecha nowoczesnego lidera - „Jeśli popatrzymy w przyszłość, na kolejny wiek, uświadomimy sobie, że przywódcami będą ci, którzy przekażą władzę innym". Bycie liderem nie oznacza koncentrowania władzy wyłącznie w swoich rękach. To umiejętne oddawanie tej władzy na poszczególnych odcinkach w ręce specjalistów, którzy będą stanowić wartość dodaną dla funkcjonowania całej struktury. To także trzymanie dystansu do sposobu wykonywania zadań przez podwładnych, bez zbędnej ingerencji. A więc skuteczny lider to osoba, która kieruje daną grupą i umiejętnie organizuje jej pracę, poprzez właściwe rozdzielenie zadań.

Ważną sprawą, która również decyduje o rzetelności charakteru lidera, jest jego otwartość na przyznawanie się do błędów, a także słabości. Każdy popełnia błędy lub niedomaga w jakiejś dziedzinie. Szczere przyznawanie się do tego sprawia, że członkowie zespołu wyraźniej odbierają lidera jako przywódcę, za którym mają podążać.

Lepszy lider to posiadanie i rozwijanie swojej samoświadomości. Wiemy co z czego wynika i dlatego zachowujemy się tak, a nie inaczej. A co za tym idzie, możemy pracować nad sobą. Oznacza to ciągłe doskonalenie swojego warsztatu kompetencji i poszerzania swojej wiedzy. Jest to bardzo ważny etap w życiu lidera, aby nie zaniedbać własnego rozwoju, gdyż jest to jedyna słuszna droga również na rozwój organizacji.

Ustawienie w centrum własnego rozwoju nie ma ujemnych stron. Jeśli będziesz się uczyć, to jutro będziesz lepszy niż jesteś dzisiaj. A dzięki temu może cię spotkać wiele pozytywnych rzeczy(...).” J. Maxwell

Dlaczego to takie ważne? Bo zdecydowanie więcej można się nauczyć od osoby, która ma większe doświadczenie i kompetencje. W efekcie czego taka osoba cieszy się szacunkiem. Ponadto kompetencje to podstawa wiarygodności, a jest to cecha nieodzowna do uzyskiwania wpływów.

Jest coś więcej niż lider, który się nie rozwija i marnuje swoje umiejętności przywódcze. A przywództwo to nie praca, lecz powołanie. Stąd ważne są starania, aby wypełniać je na najwyższym poziomie, zawsze utrzymując wysokie standardy osobiste i organizacyjne.

  1. Maxwell ekspert w sprawach przywództwa zwraca uwagę na to, że „będziesz musiał uczyć się i rozwijać, nawet nie mając na to ochoty. Trzeba będzie stale przedkładać innych ponad siebie. A kiedy już zostaniesz naprawdę dobrym liderem, nie sądź, że oczekują cię za to fanfary i oklaski (...) Jeszcze nikt nie pożałował tego, że dał z siebie wszystko, co najlepsze (...) Rzecz w tym, aby robić coś dlatego, że jest ważne, a nie, żeby zostać zauważonym”.

Wnioski nasuwają się same. Wskazują na to, iż wszystko ma swoją cenę i ważne, by świadomy lider to wiedział.

By stawać się lepszym liderem nieodzowny jest mentoring, bo przecież każdy lider musi mieć swojego lidera, mentora. Przywódca powinien mieć taką osobę, z którą będzie mógł szczerze porozmawiać o celach, własnych uczuciach, odczuciach i problemach, jak i radosnych chwilach, które przeżywa. Dobry lider to także taki, który potrafi się zatrzymać w ferworze walki i przeanalizować to, co osiągnął lub robi i przemyśleć swoje decyzje. Może się okazać, że zbyt szybko chce osiągnąć cel, a zespół może nie nadążać za nim. Z tego powodu warto jest organizować cykliczne spotkania z zespołem i rozmawiać, jak oni się mają w powierzonych im zadaniach. Dobrze jest upewnić się czy nie potrzebują wyjaśnień lub usłyszeć jeszcze raz po co jest realizowany cel.

Pewnie stąpający przywódca potrafi docenić swoich podopiecznych za dobrze wykonaną pracę i ich wynagrodzi, nie tylko w formie materialnej, ale np. w formie spotkania i świętowania z nimi. Umiejętność świętowania po każdym dużym wyczynie całego zespołu, jest bardzo ważną sferą przywództwa. Z drugiej strony należy być świadomym tego, że lider nie będzie w stanie z każdym z zespołu spotkać się. Z prostej przyczyny - jego czas i energię pochłonęły by jedynie spotkania czy czas świętowania.

Bycie dobrym liderem to sztuka i umiejętność kompromisów. Należy pamiętać, aby nie być upartym w przekonywaniu ludzi w zespole podczas podejmowania decyzji. W całym gronie odpowiedzialnych trafiają się świetne pomysły, ale należy posiadać zdolność wyłapania ich.

Lepszy lider ma w głowie sito, które potrafi wykorzystać podczas, gdy będzie się spotykał z opiniami pozytywnymi, jak i negatywnymi. Musi być świadomy, że nie wszystkim będzie się podobała jego wizja, a z tego powodu będzie narażony na krytykę. W takich okolicznościach konieczna jest umiejętność odcięcia lub ustosunkowania się od opinii, aby się nie zatrzymać lub co gorsze zrezygnować.

Antidotum na wszelkie trudności, jak i staranność o prawidłowe funkcjonowanie, jest poddanie się Bogu. Jako chrześcijańscy liderzy powinniśmy wzorować się na najlepszym z przywódców Jezusie Chrystusie. Przychodźmy do Niego pełni pokory, z pustymi rękoma, otwarci na odpowiedź na postawione przez nas pytania - jak pełnić Twoja wolę? Jak sprostać wyzwaniom, które przynosi kolejny dzień? Odnosząc się do działalności, Jezusa zwróćmy uwagę na Jego stały kontakt z Ojcem. Przed ważnymi przedsięwzięciami udawał się w miejsce odosobnione, gdzie się modlił. „Nawet On potrzebował regularnie poświęcać czas na to, by wyraźnie widzieć swoje powołanie, nie tracić z oczu swojej misji oraz zapanować nad zniechęceniem, pokusami i dekoncentracją. To właśnie jest przewodzenie samemu sobie. I nikt nie zrobi tego za nas.” /B.Hybels/

Jeśli czujesz, że twoim powołaniem jest bycie liderem, zrób jak radził John Naisbitt: „Przywództwo oznacza znalezienie własnej parady i ustawienie się na jej przodzie." To powiedzenie idealnie określa to, co należy zrobić. Należy zdobyć odpowiednią wiedzę, a potem znaleźć swoją dziedzinę, stanąć na czele i być skutecznym oraz mądrym liderem. A potem, co ważne, zadbać o to, aby przywództwo w twoim wykonaniu było profesjonalne i efektywne.

Autorka: Ania Dyrda - żona Szymona i mama dwóch uroczych synów, członek wspólnoty Metanoia, absolwentka V edycji Szkoły Liderów.

Literatura:

Hybels B., Odważne Przywództwo

Maxwell J., 360 - stopniowy Lider

https://szybkagotowka.pl/Finanse/cechy-prawdziwego-lidera