PRIORYTETY DOBREGO LIDERA

Lider zawsze patrzy w przód. Jest tym, który troszczy się o „swój lud”, wskazuje drogę i
wprowadza porządek. Jest jak zwiadowca – wysuwa się do przodu, sprawdza szlak, obserwuje. Na nim
polegają inni, którzy dzięki jego działaniom wiedzą, dokąd podążać, by osiągnąć zamierzony cel.

W czasach, gdy życie staje się niezwykle szybkie za sprawą między innymi postępu
cywilizacyjnego, ważną rzeczą jest wybieranie tych spraw, które naprawdę są ważne i istotne. To dzięki
nim możemy zdobywać kolejne szczyty, osiągać cele – te małe i duże. Oczywiście, nie można
powiedzieć, że dla każdego są one takie