Psychoterapia

Psychoterapia

Psychoterapia to proces poznawania siebie. Poznawania swoich uczuć, myśli, potrzeb, ciała – po to, by lepiej siebie rozumieć i dzięki temu lepiej radzić sobie z problemami, uwolnić się od nadmiernego cierpienia i czerpać większą satysfakcję z życia. To proces odnajdywania w sobie siły, sprawstwa i wolności. Pracujemy z osobami, które:

cierpią na nerwicę, depresję, zaburzenia osobowości
nie potrafią tworzyć satysfakcjonujących relacji z ludźmi (partnerskich, zawodowych)
przeżywają lęki, mają obniżony nastrój
nie wierzą w swoje możliwości, nie wykorzystują swojego potencjału
nie radzą sobie ze stresem
mają problemy ze snem, funkcjonowaniem swojego ciała (zaburzenia psychosomatyczne)
nie radzą sobie z