Najbardziej pozytywną rzeczą - choć trudno wybrać jedną - było doświadczenie procesu grupowego. Siła grupy jest niesamowita!
To niezwykła przygoda i przywilej być w grupie ludzi, których łączy wspólny cel - chęć poznania siebie i rozwoju.